Podporili nás

ZSS Libertas Lučenec od roku 2020 finančne alebo vecným darom podporili nižšie uvedený darcovia, ktorým sme nesmierne vďační za ich príspevky na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení

Za finančný dar ďakujeme:

Za vecné dary ďakujeme

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu

SK15 8180 0000 0070 0039 7855

Scroll to Top