Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Libertas

Námestie Tuhárske 2578/11, 984 01 Lučenec
IČO: 00632180

Riaditeľ zariadenia

Mgr. Marek Križan
riaditeľ ZSS Libertas

Zástupca riaditeľa, vedúca/ci sociálno-zdravotného úseku

Sociálne oddelenie

Bc. Dana Katiová

Eva Malčeková

Inštruktori sociálnej rehabilitácie

Zdravotnícke oddelenie

Úsek riaditeľa

Jaroslava Matušková

Eva Lőrinčíková

Mária Gibalová

Scroll to Top