Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Libertas

Námestie Tuhárske 2578/11, 984 01 Lučenec
IČO: 00632180

Riaditeľ zariadenia

Mgr. Marek Križan
riaditeľ ZSS Libertas

Zástupkyňa riaditeľa, vedúca sociálno-zdravotného úseku

Mgr. Zuzana Gáspárová – vedúca sociálno-zdravotného úseku 

Úsek riaditeľa

Jaroslava Matušková

Eva Lőrinčíková

Mária Gibalová

Úsek sociálny

Bc. Dana Katiová

Mgr. Veronika Kotmanová

Úsek zdravotný

Inštruktori sociálnej rehabilitácie

Scroll to Top