Tradície počas vianočných sviatkov

Jeden krásny predvianočný deň nás v zariadení navštívili  študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Lučenci s pripraveným vianočným programom , ktorým PSS  pripomenuli  vianočne zvyky a tradície, za čo im patrí naša vďaka.

Scroll to Top