Zariadenie sociálnych služieb Libertas Lučenec

O nás

Každému patrí úcta, kto iným pomáha niesť ťažké bremeno osudu…
(Charles Dickens)

Vitajte na stránke Zariadenia sociálnych služieb LIBERTAS,  Námestie Tuhárske  2578/11, 984 01 Lučenec.

Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.  ZSS LIBERTAS Lučenec je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou poskytujúca služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zariadenie je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BBSK.

Z historického hľadiska – brány domova na Haličskom zámku sa otvorili v roku 1965, bývalý DD na Tuhárskom námestí 10 bol daný do užívania v roku 1958, penzión Ambra vznikol v roku 1990 a v máji 2011 sa tieto tri zariadenia zlúčili do jedného. Do 31.12.2019 bol  DSS LIBERTAS najväčším zariadením v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja so schválenou kapacitou  360 prijímateľov sociálnych služieb.

Od 1.1.2024 sa názov zariadenia zmenil na Zariadenie sociálnych služieb.

0
Kapacita zariadenia
Scroll to Top